powrót do strony SRH AA7

statystyka ost.akt.28.10.2012.    

Strona ta nie ma na celu propagowania ideologii totalitarnych. Członkowie naszej Grupy mają negatywny stosunek do wszelkich przejawów ideologii totalitarnych oraz skrajnych. Symbole, pieśni, dokumenty historyczne zamieszczone na tej stronie a związane z nazizmem mają dla nas jedynie wartość historyczną.
Są dokumentami historycznymi, nie służą niczemu innemu. Nie są odzwierciedleniem orientacji politycznej członków Grupy. Korzystamy z replik broni i zgodnie z prawem dezaktywowanych egzemplarzy, które nie są bronią w myśl obowiązujących przepisów prawa.